Profesyonel Çözümler
Profesyonel çözümler

Çevre sağlığının korunması, sağlıklı ve modern yaşam ortamları sağlamak ve endirekt olarak sağlık problemlerini ve ekonomik problemleri önlemek için haşerelerin insanların yaşam alanlarında görülmesini ve üremesini engellemek ve güvenli şekilde bir haşere yok etmeye yönelik tedbirlerin tümünü içerir.

Haşerelere yönelik 4 çeşit mücadele yöntemi vardır;

1) Mekanik Mücadele
2) Kimyasal Mücadele
3) Kültürel Mücadele
4) Biyolojik Mücadele


Mekanik Mücadele;

dikkat edilmesi gereken önemli noktalar; çöplerin kaldırılması, açıkta gıda ve gıda artıkları bulundurulmaması, kapı altlarına eşik koyulması, duvar, fayans, kapı pervazları vb. yerlerdeki çatlakların, deliklerin kapatılması, binalarda bulunan deliklerin kapatılması, lağım ızgaralarının sağlam olması, su birikintilerinin yok edilmesi gibi maddelerden oluşan tedbirlerdir. Haşerelerin yaşam alanlarına girişini ve bu alanlarda barınmasını önleyici önemli ve kalıcı önlemlerdir.

Kimyasal Mücadele;

Hastalık ve zararlılarla mücadelede hem uygulama kolaylığı, hem de etkisini kısa sürede göstermesi nedeniyle Dünya’da ve ülkemizde en fazla kullanılan yöntem Kimyasal mücadeledir. Kimyasal mücadelede temel amaç, çevreye ve insana olan etkinin minimuma indirilerek, zararlı etmenin maksimum düzeyde kontrol edilmesidir.Kimyasal mücadelede etkinlik ve verimlilik; -Hedeflenen tür biyolojisi ve davranışlarına,
-Kullanılacak olan kimyasala,
-Hangi ekipmanın gerekli olduğuna,
-Nasıl kullanılacağı ve kalibrasyonuna (ayarı),
-Hedef zararlıların ve bu zararlıların neden oldukları hastalıkların gözlenmesi ve takip edilmesine,
-Önerilen ilaç miktarı(doz) hakkında bilgi sahibi olunmasına bağlıdır.

Kültürel Mücadele;

Bu mücadele çeşidi daha çok eğitim üzerinedir. Yapılması gereken başlıca maddeler; -İlk ve orta öğretim sınıflarında vektör böceklerle ilgili bilgiler verilmelidir.
-El broşürleri ve küçük ilanlarla halk zararlıların üreme alanları ve mücadelesi konusunda bilinçlendirilmelidir.
-TV ve radyo programları hazırlanmalıdır.
-Belediyeler tarafından muhtarlara ve halka düzenli seminerler verilmelidir.
-Uygulamada çalışan personeller eğitilmelidir.

Biyolojik Mücadele;

Eşeysel ve renkli tuzakların kurulması, su birikintilerine larva yiyen balık, sineklerin üreme yeteneğini bozan formülasyonlar atma gibi tedbirlerdir.