Sivrisinek

Sivrisinekler yumurta, larva, pupa ve ergin olmak üzere 4 evreden geçerler:

Sivrisinekler yumurtadan çıkan yavrularının (larva ve pupa evreleri), büyüme evrelerini gerçekleştirebilmeleri için su birikintilerine ihtiyaç duyarlar. Bu sular, çeltik, bataklık, havuz suyu, çamurlu bir yağmur suyu veya herhangi bir kapta birikmiş su olabilir.Bu birikmiş durgun sular sivrisineklerin evrelerini tamamlamaları için uygun sulardır. Çünkü bu sular, içerdikleri fotosentez yapabilen bitki öbekleri sayesinde, oksijence zengindirler. Sivrisinekler kışın da hangi evrede olursa olsun yaşayabilir.

Sivrisineğin kan emdiği canlıyı nasıl bulduğu tam olarak bilinememektedir. Kanda bulunan aminoasitlerin, eminlerin ve amonyağın karışımı cezbedicidir. Nem ve sıcaklık da sivrisinekler için cezbedicidir.

Sivrisineklerin bazı karakteristik özellikleri;
- Sadece dişi sivrisinekler kan emerler. Kan emme davranışından sonra dişi 3-4 kez yumurta bırakabilir.
- Bazı sivrisinek türlerinin dişileri kan emmeden de yumurtlayabilirler. 
- Sivrisineklerin uçma mesafeleri sıcaklık ve neme göre değişir. Kuru ve sıcak havalarda uçmazlar.
- Bir saniyede 40 cm’den hızla akan sulara yumurta bırakmazlar.
- Nem oranı % 40’ın altında olduğu zamanlarda kan emmezler.