Biyosidal Ürün Temini

Akabi Haşer Kontrol Hizmetleri olarak kullandığımız ürünler başta Dünya Sağlık Teşkilatı olmak üzere, Sağlık Bakanlığı, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, TSE-HYB, Zirai Karantina Müdürlüğü, 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı gibi birçok kuruluş tarafından gerekli tüm analizleri yapılmış ve bu çerçevede kullanılmaya uygun görülüp ruhsatlandırılmış ürünlerdir.

Kaliteli ve çevre dostu Biyosidal Ürün teminiyle yanınızdayız.